RSC

Anima’ns com a empresa privada que treballa al sector serveis som conscients què vivim en una societat on la manca d’igualtat d’oportunitats és evident i es notòria.

La crisi del COVID-19 ens ha fet reflexionar sobre la vulnerabilitat de les persones i per això, volem aportar, sumar, a projectes que fan diferents entitats.

Per això, destinarem el 0,5% de la nostra facturació anual a projectes que us anirem detallant en les memòries que presentarem any a any a través de projectes propis o beques que atorguem.

Militem fent polítiques solidàries per ajudar a la nostra gent, que és d’allà on nosaltres venim i d’on no volem marxar.